Kerala Convents

Vimal Rani Provincial House, Mundur

Vimal Rani Adoration Convent, Mundur
Estd: 04/03/2000

Vimal Rani Adoration Convent
Mundur P.O – Palakkad, 678592
E-mail: vimalranipro@gmail.com
Phone: 04912833318, 04912833660
Parish: St. Alphonsa Church – Mundur
Activities: Provincial House
Chandal Sadan Palliative care Centre (Phone: 0491 2832082)

Vimala Bhavan Adoration Convent, Chittur

Vimala Bhavan Adoration Convent
Estd: 26/09/1991

Vimala Bhavan Adoration Convent
Agali, Chittur P O, 678581-Palakkad
E-mail: vimalabhavanchittoor@gmail.com
Phone No. 04924 211432, 9747739954
Parish: St. Thomas Church – Chittur
Activities: Parish work
Vimala Bhavan high school (Phone: 9747739954)[/caption]

Pavanathma Adoration Convent, Palakkad

Pavanathma Adoration Convent
Estd: 14/05/1997
Renovated: 14/11/2015

Pavanathma Adoration Convent
Near Nithya Shaya Matha Town Church
Palakkad -01, CBE Road
E-mail: sabspalakkad@gmail.com
Phone No. 0491 2544162
Parish: Nithyasahaya Matha Church – Palakkad Town
Activities: Parish Work

Sacred Heart Adoration Convent, Kuravanpady

Sacred Heart Adoration Convent
Estd: 07/01/2000
Renovated: 09/02/2017

Sacred Heart Adoration Convent
Agali, Chittur P.O., Kuravanpady
Palakkad -678581
E-mail:
Phone: 8593980891, 04924 209796
Parish: Infant Jesus Church, Kuravanpady
Activities: Prayer House
Parish Work

Divyakarunya Bhavan Adoration Convent, Valliyode

Divyakarunya Bhavan Adoration Convent
Estd: 02/06/2004

Divyakarunya Bhavan Adoration Convent
Anjumoorthy P.O.
Valliyode -678682, Palakkad
E-mail:
Phone: 04922 258279
Parish: Lourde Matha Forane Church – Vadakkencherry
Activities: Parish Work & Hostel

Santhom Adoration Convent, Malampuzha

Santhom Adoration Convent
Estd: 02/07/2005

Santhom Adoration Convent
Maria Nagar, Malampuzha
678651, Palakkad
E-mail: nmcspkd@gmail.com
Phone: 9495779353
Parish: St. Mary’s Church – Maria Nagar, Malampuzha
Activities: Nirmal Matha Convent ICSE/ISE School, Malampuzha (Phone: 0491 2815353)
Parish Work

Nazarath Adoration Convent, Muthukad

Nazarath Adoration Convent
Estd: 25/03/2006

Nazarath Adoration Convent
Kinassery, Muthukad,
Palakkad –  678707
E-mail: cccnazareth@gmail.com
Phone: 0491 2536264
Parish: St. Mary Forane Church – Thathamangalam
Activities: Nazareth Care and Support Centre

Lourde Matha Convent, Koodapuzha

Lourde Matha Convent
Estd: 15/03/2015

Lourde Matha Convent
Koodapuzha, Chalakkudy
Thrissur (Dt)
E-mail: lourdemathakoodapuzha@gmail.com
Phone: 9495103615
Parish: Nithyasahayamatha Church – Koodapuzha
Activities: Parish Work